Hayvan Hayat Sigortası

SİGORTA KAPSAMI
Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için;

 

  • - Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya  cerrahi müdahale,

  • - Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,

  • - Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

  • - Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,

  • - Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik Şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.


Primlerin Ödenmesi
Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır.

Hasar İhbarları
Sigortalılarımızın hasar oluştuktan sonra en geç 24 saat içerisinde TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (0 212 444 82 77) hasar ihbarında bulunması gerekmektedir.

Hasar Tespiti ve Tazminat Ödemesi
Büyükbaş Hayvan Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Büyükbaş Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler. Kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.