Grup Ferdi Kaza Sigortası

En az 10 kişiyi kapsayacak şekilde bir işyerinde çalışanları, tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşu veya dernek üyelerini kapsayan ferdi kaza sigortasıdır. Grup Ferdi Kaza sigortası ile çalışanlarınızı, karşılaşabilecekleri kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet risklerine karşı bir yıl boyunca güvence altına alabilirsiniz. Bu sayede,  çalışanlarınıza ve  ailelerine zor günlerinde maddi güvence sağlayabilirsiniz.

Grup Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının  kaza sonucu vefat etmesi ve kaza sonucu malul kalması ihtimaline karşı yapılan bir sigorta türüdür.
İsteğe bağlı olarak söz konusu teminatlara ek olarak gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.