Mali Müşavirlik Sorumluluk

Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslardan tarafınıza gelebilecek tazminat taleplerine karşı sizi koruma altına alıyoruz.Genel olarak bakıldığında Mali Müşavirlik Sorumluluk sigortası, şu durumları kapsamaktadır:

  • Mali müşavirlerin görevini gerektiği gibi yapmamasından doğan zararlar

  • Mali müşavirlerin müşterilerine karşı özen borcunu yerine getirmemesinden doğan zararlar

  • Mali müşavirlerin müşterilerine kusurlu davranışları yüzünden doğan zararlar

  • Mali müşavirlerin müşterilerine kusurlu davranışları yüzünden yakında ödemek zorunda kalacakları zararlar

Bu sayılan durumlarda mali müşavirlerin karşı karşıya kalacağı ve ödemek zorunda olacakları tazminat tutarları mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası ile güvence altına alınmış olacaktır.

Bunun yanında mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası şu sayılan durumları kapsam dışında tutar ve ortaya çıkan zararı ödemez:

  • Mali müşavirlerin etik olmayan davranışları yüzünden doğan zararlar

  • Mali müşavirlerin kasıtlı hareketleri yüzünden doğan zararlar

  • Mali müşavirlerin işlerini yaparken alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisi altında bulundukları için doğan zararlar

Sigorta şirketi, riskin doğması durumunda ortaya çıkan zararları, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar ödemek zorundadır. Bu yüzden en uygun mali müşavir mesleki sorumluluk sigortası yaptırılırken, sigorta bedelinin de doğru ve gerçekten zararı karşılayacak boyutta tesbit edilmiş olması önemlidir. Düşük tutulursa bir hasar durumunda riskler güvencesiz kalabilir.