Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalı tarafından veya sigortalı namına imal edilen, satılan, temin edilen veya işlenen, faaliyet konusunda belirtilen üründen kaynaklanan bir kusur ve/veya ayıp neticesinde, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zarar ve ziyan sonucu, terettüp edecek sorumluluk taleplerinin neticelerini, yukarıda belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları uygulanabilir hükümleri ile ekli wording çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır.